Oluşabilecek Sorunlar


Sünnet sonrası gelişebilecek başlıca sorunlar şunlardır;
kanama,
enfeksiyon,
hematom,
az veya çok sünnet derisi eksizyonu,
sekonder fimozis,
mukozal yapışıklık,
cilt fistülü,
sütür reaksiyonu,
inklüzyon kisti,
üretral meada darlık,
üretra fistülü,
glansa yapışan cilt köprüsü,
çok az veya çok sünnet,
gibi birçok komplikasyonları olmasına rağmen en sık karşılaşılan komplikasyonu kanama, en ciddi komplikasyonu ise glans ampütasyonudur.

BİZE ULAŞIN

Copyright © 2022 Op.Dr Ali Çiftçi Sünnet Kliniği