Sünnetin Yapılmaması Gereken Durumlar


Sünnet, prematüre bebeklerde, ailede ya da bebekte kanama diyatezi olanlarda uygun koşullar sağlandıktan sonra yapılmalıdır. Penis anomalileri olan  hipospadias, epispadias ile doğan bebeklerde sünnet derisi bu operasyonlarda kullanıldığından bu hasta gruplarında sünnet yapmak sakıncalıdır.  Üretral kordi, webbed penis ve penoskrotal füzyon ile doğan bebeklerde ise düzeltici operasyon ile birlikte sünnet yapılabilir.

BİZE ULAŞIN

Copyright © 2022 Op.Dr Ali Çiftçi Sünnet Kliniği