• Op.Dr.Ali Çiftçi Facebook
  • Op.Dr.Ali Çiftçi Instagram

Koledok kisti

Koledok kisti

Koledok kisti nedir

Karaciğerden safrayı barsaklara  taşıyan  yolda  doğumsal  bir  genişleme

mevcuttur.   Bu genişlemeye koledok kisti denir. 5 tipi vardır. En sık görülen tip 1 olup (%90)  extrahepatik safra yollarında segmental veya diffüz dilatasyon mevcuttur. Safra kesesi kistin yapısına dahil olmuştur. Kist koledoğun bifurkasyonundan duodenuma kadar olan bölgeyi işgal etmiştir. Sağ ve sol hepatik kanal ile intrahepatik kanallar normaldir. Daha az görülen koledokta divertiküler yapı tip 2, koledekosel tip 3,  intra ve extrahepatik safra yollarında multipl kistler tip 4, tek veya multiple intrahepatik kistler tip 5. Tip 5 hepatik fibrozis ile birlikte olursa Caroli hastalığı olarak anılır.

 

Klinik Karaciğerden safrayı barsaklara  taşıyan  yoldaki  doğumsal  bir  anormal genişlemeden dolayı karaciğerden barsaklara normal safra akışı sağlanamamakta, zaman zaman kistin içi iltihaplanmakta ve bu durum çocukta karın ağrılarına neden yol açmaktadır. Bu durum ayrıca sarılık, ateş, karın ağrısı dışında zamanla karaciğerin bozulmasına, hatta kist içerisindeki yapılardan kanser oluşumunda ileri yaşlarda neden olabilir

 

Bebeklik formu:

Bebekler 1-3. Aylarda ciddi sarılık, akolik gaita ve hepatomegali ile başvurur. Biliyer atreziden ayırımı zordur.

 

Erişkin formu:

2 yaşından sonra sarılık şikayetile başvurur. Üçte birinde karın ağrısı, karında kitle ve sarılık mevcuttur. Sarılık aralıklı olur ve belirgin değildir. Hepatomegali olabilir.

 

Tanı

Kan değerlerinde en önemli bulgu direk hiperbilirübinemidir. Ultrason faydalıdır. ERCP ve Mr Kolanjiografi tanıda değerlidir.

 

Tedavi

Hastanın karaciğer dışı ana safra yollarından kaynaklanan kistinin çıkarılması ve ince barsaklardan karaciğerden safrayı barsaklara atılmasını sağlayan bir yol yapılması gerekmektedir.

 

 

BİZE ULAŞIN

Copyright © 2019 İsmira Sünnet Kliniği