• Op.Dr.Ali Çiftçi Facebook
  • Op.Dr.Ali Çiftçi Instagram

Karaciğer Hidatik Kisti


KARACİĞER HİDATİK KİSTİ

 

Kist hidatik hastalığı kedi ve köpeğin dışkısında bulunan bu parazitin yayılması sonucu yani mikrop bulaşmış ot, su, sebze ve benzeri şeylerin yenmesi ile insana geçen bir parazit hastalığıdır. En sık karaciğerde görülür. Ancak akciğer, dalak, böbrek, karın içi yapılar ve seyrek olarak kalp, kemik ve beyin dokusunda bile görülür. Karaciğer en önemli yerleşim yeridir. Kan ile dağılırsa bahsedilen diğer yapılarda da kist oluşturabilir. Kistin içinde kaya suyu adı verilen bir sıvı toplanır. Kistin iç duvarında kız veziküller adı verilen küçük kabarcıklar belirir. Bu veziküller içinde genç tenialar bulunur. Şayet kist duvarı yırtılırsa bu kız veziküller kistlerin tüm karın içine yayılmasına neden olabilir.

 

Klinik

Kist karaciğer içinde yılda 1 cm hızıyla büyür. Hastaların çoğu 6-14 yaş arasındadır. Karaciğer kist hidatiğinde en önemli yakınma veya bulgu hepatomegali veya büyümüş karaciğer üzerinde yer alan düzgün yüzeyli bir kitlenin palpe edilmesidir. Kistin kendisi büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre sarılık, karın ağrısı, kistin bütünlüğünün bozulduğu durumlarda da karaciğerde iltihap oluşmakta, çeşitli allerjik durumlar ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu durumlar yaşamı tehdit edebilmekte ve ölüme sebebiyet verebilmektedir.

 

Tanı

Karaciğer kist hidatik tanısında en çok yardımı görüntüleme çalışmaları sağlar. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile tespit edilir.

 

Tedavi

Uygun hastalarda perkutan girişimsel işlemler veya laparoskopik olarakta yapılabilir. En çok tercih edilen açık cerrahi ile kistin çıkartılmasıdır.

Medikal tedavi ise cerrahi tedaviyi herhangi bir nedenle kaldıramayacak hastalarda, yaygın ve çok sayıda kistin bulunduğu, nükslerde tedavi amacıyla, perkutan işlemler veya ameliyat öncesi ve sonrasında nüksleri önlemek amacıyla destekleyeci tedavi olarak kullanılmasında görüş birliği vardır.

 

BİZE ULAŞIN

Copyright © 2019 İsmira Sünnet Kliniği