• Op.Dr.Ali Çiftçi Facebook
  • Op.Dr.Ali Çiftçi Instagram

Jejenal Ve İleal Atrezi

Jejenal Ve İleal Atrezi

Jejenoileal atreziler

Atrezi barsak lümenin konjenital olarak geçişe izin vermeyecek şekilde kapalı olması ve bağırsağın bir kısmının gelişmemiş olmasıdır.  Jejenoileal atreziler ince barsakların bir bölgesini besleyen damarlarda gelişen bir  kaza sonucu o barsak kısmının gangrene gitmesi ile atrezi oluştuğu sanılmaktadır.  Ortalama 1000-5000 canlı doğumda bir görülür. Erkek ve kızlarda eşit sıklıktadır. Jejenoileal atreziler gebeliğin geç döneminde oluştuğu için ek anomoli oranı azdır.

 

Sınıflama

Tip1: Dışardan normal barsak devamlığı mevcut. Barsak  mezosu sağlam. Barsak lümeninde geçişe izin vermeyen mukozal web (diyafram) mevcut. Olguların % 19’unu oluşturur.

Tip2: Her iki atrezik uç arasında uzanan fibrotik bir bant vardır. Mezenter defekti yoktur. İnce barsak boyu normaldir. Olguların % 31’ini oluşturur.

Tip3a: İki kör uç V şeklinde mezo defekti ile birbirinden tamamen ayrılmıştır. % 46 ile en sık görülen tiptir. İnce barsak uzunuğu genelde normalden kısadır.

Tip3b: Apple-peel veya cam ağacı şeklinde atrezi vardır. Nadir bir formdur. Barsak uzunluğu önemli ölçüde kısadır. Olguların %11-32’isini oluşturur. Bu tip barsak atrezisine sahip bebeklerin %70’i prematüredir. Ek anomoli sıktır.  Morbidite ve mortlite %60 civarındadır.

Tip4: İpe dizilmiş sosis dizileri gibi görünen multibl atreziler vardır.

 

Klinik

Annede çoğu zaman polihidroamnioz mevcuttur Antenatal ultrasonografinin yardımıyla tanı bazen bebek daha doğmadan koyulabilmekte ve hazırlıklar ona göre yapılmaktadır. Antenatal tanı almadan doğan ince barsak atrezili hastalar safralı kusma, batın distansiyonu, sarılık ve mekonyum çıkaramama ile başvurur. Jejenoileal atrezili bebeklerin çoğu prematüredir.

 

Tanı

Ayakta direk batın grafisi: Yüksek jejunal atrezilerde birkaç hava sıvı seviyesi ve distalde gaz olmaması tipiktir. Bir kısmında peritoneal kalsifikasyonlar, intraüterin barsak perforasyonu ve mekonyum peritoniti bulguları vardır.

İnce barsak pasaj grafisi: Mutlak tıkanıklık varsa gerekmez ama kısmı tıkanıklık için yardımcıdır.

Kolon grafisi: mutlaka yapılmalıdır. İnce ve kalın barsak genişlemesini ayırmak, birlikte kolon atrezisi ve mikrokolon olup olmadığını anlamak ayrıca  malrotasyon ve çekup pozisyonunu görmek için çekilmelidir.

 

Ayırıcı tanı

Malrotasyon

Mekonyum ileusu

 İntestinal duplikasyon,

İnternal herni,

Kolon atrezi,

Sepsise bağlı ileus ve

 Totol kolonik Hirschsprung hastalığı açısından ayırıcı tanı yapılmalıdır.

 

Tedavi

Preoperatif hazırlık

Jejeno ileal atrezili bebekler perforasyon ve peritonit riski nedeniyle kısa sürede ameliyata hazırlanmalıdır.

 Nazogastrik sonda takılmalı safra drenajı sağlanmalı

Yenidoğan yoğun bakıma alınmalı hipotermiden korunmalı

Solunum sıkıntısı varsa veya devam ediyorsa solunum desteği sağlanmalı

Sıvı elektrolit dengesi düzeltilmeli ve idrar çıkışı sağlanmalı

Sarılık yakından takip edilmeli

Klinik ve laboratuar olarak stabillendikten sonra hasta operasyona alınır.

 

Cerrahi tedavi

Cerrahi tedavide yeterli barsak var ise çok genişlemiş barsak kısmı çıkartılır ve uç uca birleştirme barsak anastomozu yapılır. Yeterli barsak uzunluğu olmayanlarda ise bu çok geniş barsak segmentini daraltıktan sonra uç uca birleştirme barsak anastomozu yapılır.  Ciddi mekonyum peritoniti ve barsak delinmesi olan bazı hastalarda ise atrezik uçlar rezeke edilip karın cildine dikilir  yani (stoma)yapılır.

BİZE ULAŞIN

Copyright © 2019 İsmira Sünnet Kliniği