• Op.Dr.Ali Çiftçi Facebook
  • Op.Dr.Ali Çiftçi Instagram

İdrar Yolu Enfeksiyonu


Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu (İYE)
Üriner sistem anotomik ve fizyolojik olarak normal ise İYE gelişmesi zordur. Kız çocuklarında daha sıktır. Erkeklerde ise yaşamın ilk yılları hariç pek görünmez. Çoğunlukla E.Coli sorumludur. İşeme sonrası rezidü idrar kalması İYE riskini arttırır. Bu nedenle rezidü idrar kalmasına neden olan mesane aşağısındaki darlıklar, mesanenin boşaltımındaki fizyolojik ve nörolojik düzensizlikler, veziko üreteral reflü(VUR) ve mesanedeki yabancı cisimler İYE zemin hazırlarlar.

 

Klinik
3 aydan küçük bebeklerde Ateş, Kusma, Letarji ve Huzursuzluk daha belirgindir. Beslenme bozukluğu Gelişme geriliği, Karın ağrısı, Sarılık, Hematüri, Kötü kokulu idrar görülür. Biraz daha büyük olanlarda ve çocuklarda Sık idrara çıkma, İdrar yaparken ağrı ve yanma, İşeme bozukluğu bulguları, İdrar alışkanlığında değişiklikler, Karın ağrısı, Böğürde hassasiyet daha fazla görülür.


Tanı
İYE’nun tanısı bakteriürinin saptanmasına dayanır. İYE tanısı, ancak idrar kültürü ile konur. Klinik bulgular ve orta akım idrarda ml’de 100.000’den fazla veya steril alınan idrarda 10.000 bakteri gösterilmesi idrar kültürünün pozitif olduğunu gösterir ve İYE tanısı koydurur. Gerçek İYE tespit edilen çocuklarda üriner sistem patolojileri araştırılmalı ve altta yatan sorunlar ortaya çıkarılmalıdır.


Tedavi
İdrar kültürü sonucunu beklerken tedaviye başlanır. Efeksiyonların çoğundan E.Coli sorumlu olduğundan TMP-SMX veya amoksisilin tercih edilir. Kültür sonucuna göre tedavi şekillenir. 7 günlük tedavi yeterli olur.

 

BİZE ULAŞIN

Copyright © 2019 İsmira Sünnet Kliniği