• Op.Dr.Ali Çiftçi Facebook
  • Op.Dr.Ali Çiftçi Instagram

Üreteropelvik Bileşke Darlığı (UP Darlık)


Üreteropelvik bileşke tıkanıklığı

Üreteropelvik bileşke tıkanıklığı idrarı böbrekteki kısımdan (böbrek pelvisi) idrar tüplerine (üreter) ileten kısımda bir tıkanıklık olmasıdır.

 

Etyoloji

Doğum öncesi hidronefrozların en sık nedenidir. Yaklaşık olarak 1250 doğumda 1 görülür, erkeklerde 3-4 kat daha sıktır. Olguların yaklaşık üçte ikisi sol taraftadır. Genellikle hamilelik sırasında daha bebek anne karnındayken oluşur. Bu idrarın birikmesine ve böbreğin hasarlanmasına neden olur. Bu durum bazen de böbreğin damarlarından birinin yanlış bir yerden gelerek üreterin üzerinden geçmesi ve üreteri daraltması nedeniyle olur. Daha büyük çocuklarda ve gençlerde bu durum üreteropelvik bölgede bir skar (nedbe) dokusuna bağlı olarak, enfeksiyondan sonra, daha önce geçirilmiş tedaviler veya taş gelişimine bağlı olarak da gelişebilir. Çocuklarda en sık tanı alan idrar yolu tıkanıklığı nedenidir. Son yıllarda doğum öncesi yapılan ultrasonografilerin yaygınlaşması ve sıklaşması nedeniyle hamilelik sırasında fark edilmektedir. Bazı çocuklarda doğumdan sonra fark edilebilir.

 

Doğal seyri

Hastaların yaklaşık %80’inde cerrahi tedavi gerekmez, bu hastalar iki yıllık izlem sürecinde kendiliğinden düzelirler. Tıkanıklığın çok şiddetli ve böbreğe zarar verdiği durumlarda yaşamın erken döneminde ameliyat gerekebilir. Prenatal hidronefrozun şiddeti ve ortaya çıkma zamanı ile postnatal prognoz arasında korelasyon vardır. Çocukların çoğunda izlenmesi gereken daha hafif ve daha geç yaşlara kadar cerrahinin geciktirilebildiği durumlar vardır. 

 

Genel takip ve tedavi yaklaşımı

Konservatif tedavi yaklaşımı

Hafif ve orta düzey hidronefrozların büyük çoğunluğu beningtir ve doğum sonrası dönemde konservatif yaklaşımla, belirgin bir böbrek hasarı olmadan, kendiliğinden düzelir. Belirgin renal fonksiyon kaybı olmayan bazı ciddi hidronefrozlar da üriner profilaksi ve periyodik yakın takipler ile non-operatif tedavi edilebilir.

 

Cerrahi yaklaşım

Yenidoğan döneminden itibaren böbreği hasarlanan veya geç tanı alan hastalarda ciddi böbrek işlev bozukluğu olabilir.

Periyodik olarak yapılan ultrasonda hidronefrozda belirgin artış, periyodik diüretikli renogramlarda (böbrek sintigrafisi) belirgin renal fonksiyon kaybı ve semptom olması durumunda piyeloplasti uygulanması genel kabul görmüştür.

 

Üreteropelvik bileşke tıkanıklığında ameliyat idrarın akışını rahatlatmak için yapılmalıdır. Küçük bebeklerde genellikle küçük bir yan karın kesisi ile ameliyat yapılır. Ameliyatta idrarın akışını engelleyen dar ve kusurlu yapı çıkartılarak sağlıklı dokular birbirine birleştirilir.  Yeni yapılan idrar yolunun iyileşmesini ve idrara akışını sağlamak için bir tüp idrar yoluna “double J stent” isimli bir kateter yerleştirilir ve ortalama 4 hafta içerisinde çıkarılır. Üreteropelvik bileşke darlığında erken tanı ve tedavi böbrek işlevinin korunmasını sağlar. Hastaların çoğunda uzun dönem sonuçları iyidir.

 

 

BİZE ULAŞIN

Copyright © 2019 İsmira Sünnet Kliniği