• Op.Dr.Ali Çiftçi Facebook
  • Op.Dr.Ali Çiftçi Instagram

Antenatal Hidronefroz


Neonatal hidronefrozlar

Hidronefroz, doğum öncesi dönemde tanısı konan en sık fetal patolojidir ve tüm gebeliklerdeki sıklığı %1’e kadar çıkmıştır. Antenatal tanılı yenidoğan hidronefrozları erişkin dönemdekilerden pek çok yönden farklı bir antidedir. Çünkü böbrek anne karnında görevler yapar ve yenidoğan dönemdeki böbrekler esas görevini yeni üstlenmiştir. Hidronefroz genelde patolojik bir durum olarak algılanmakta ve özellikle infant döneminde obstriksiyon sonucu geliştiği, böbrek hasarına neden olduğu ve cerrahi tedavi gerektirdiği düşünülmektedir.  Halbuki pek çok klinik ve deneysel çalışma bunların tam olarak doğru olmadığını hatta tersini yani hidronefrozun patolojik değil böbreği yüksek basınçtan ve hasardan koruyan bir kompansasyon mekanizmazı olduğunu göstermiştir.

 

Ayırıcı tanı

Primer UPJ darlık %50-60

Primer VUR %15-20

Mesane çıkış obstrüksiyonu çoğu PUV %15-20

Diğerleri %5 oranında görülür.

 

Prenatal tanının önemi

Aileyi patolojinin muhtemel pre ve postnatal seyri hakkında bilgilendirme

Pre ve postnatal takip ve tedavi yaklaşımı konusunda bilgilendirme

Cerrahi gereklilik halinde aileye hazırlamak

Postnatal erken dönemde önlem alarak üriner enfeksiyon ve renal fonksiyon kaybını önleme.

 

Postnatal değerlendirme

Genellikle doğum sonrası 4. Günde üriner Usg çekilmesi daha uygundur. Tek bir Usg sonucuna göre bir hastayı değerlendirmek ve tanı koymak çok yanıltıcı olabilir. Hidronefrozun şiddetine göre değişen sıklıkta üriner Usg ile takibe gidilmelidir. Tek taraflı hafif hidronefrozlarda üriner profilaksi ile eve gönderilip 2 hafta sonra ilk üriner Usg çekilebilir. Renal sintigrafi ise şiddetli hidronefrozlarda ilk 1-2 haftada çekilebilir ama genellikle bebekler 1 aylık iken yapılmaktadır. Hafif ve orta düzeydekiler üriner usg ve idrar sonuçlarına göre 3. Veya 6. Ayda renal sintigrafi ile değerlendirilir. VUR’u ekarte etmek için özellikle prenatal dönemde hafif hidronefroz veya bilateral hidronefroz varsa posterior üretral valv şüphsiyle postnatal 1aylık iken VSÜG’ün çekilmesi kabul görmüştür. Ciddi durumlarda ilk 1. Haftada çekilmesi uygundur.

 

BİZE ULAŞIN

Copyright © 2019 İsmira Sünnet Kliniği