• Op.Dr.Ali Çiftçi Facebook
  • Op.Dr.Ali Çiftçi Instagram

Tortikolis

Tortikolis

Tortikollis

Tortikollis boynun eğri duruşu demektir.  Boyunda bulunan sternokloidomasteodid kasının (SCM) kısalması ve başın karşıya dönmesiyle karekterize bir hastalıktır.

 

Etyoloji:

İntrauterin malpozisyona, servikal hemivertebraya oküler tortikollise, noromuskuler inkoordinasyona, servikal lenfadenit ve abselere bağlı,  Sandifer sendromu ve postural tortikollis gibi çeşitli nederlerle ortaya çıkabilir.

 

Patoloji

Doğumu izleyen 2-3 hafta içinde, SKM kasında bir kitle belirir. Olguların %60’ında zor doğum öyküsü vardır.

 

Klinik

Her yaşta gelişebilir ancak en sık ilk 6 ayda görülür. SCM kasıldığında başı kasılan tarafa doğru eğer ve yüzü aksi tarafa çevirir.  Kitle SCM kasındaki gevşemeyi engellediğinden bebek başını lezyon tarafına doğru tam çeviremez. Hastalığın ileri evrelerinde kitle kaybolmuş yerini fibrozis almıştır. Kas kısalmıştır. Artık baş lezyon tarafına eğilmiş yüz de karşı tarafa doğru dönmüştür.

 

Tedavi

Hastaların %90’ında SCM’deki fibrozis spontan olarak geriler ve cerrahi tedavi gerekmez.

Fizyoterapi ile amaç SCM kasını gererek kısalmasını önlemektir.  Konservatif tedavide ilk tedavi pasif ekzersizlerle baş hareketlerinin sağlanmasıdır. Hareket kısıtlılığının şiddeti tedavi süresini belirler ve en az 3 ay süreyle sürdürülmelidir. Olguların %90’ı konservatif tedaviye yanıt verirken %10’u başarısızdır. Bu durumda cerrahi tedavi gerekir.

Cerrahi tedavi SCM kas kısalığı ve başın rotasyon hareketlerindeki kısıtlılık 1 yaşında sonra devam ediyorsa, ilerleyen faciyal asimetri varsa ve 1 yaşın üzerinde başvuran hastalarda cerrahi planlanır.

Cerrahi tedavide SCM kasının her iki alt ucu kesilerek kasın serbestleşmesi sağlanır. Bebek operasyondan 1 hafta sonra normal boyun hareketlerine devam eder.

 

BİZE ULAŞIN

Copyright © 2019 İsmira Sünnet Kliniği